PL EN RU
Lokomotywy i gapowicze. Problem podziału obciążeń w NATO a funkcjonowanie Sojuszu po 2014 r.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 18-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza zagadnienie rozkładu obciążeń (burden-sharing) w ramach NATO po 2014 r. Przedstawiono w nim główne koncepcje wyjaśniające mechanizmy tworzenia się wzorców rozkładu obciążeń w sojuszach oraz wskazano trudności z wypracowaniem narzędzi pomiaru kosztów i korzyści z uczestnictwa w sojuszu. Omówiono też działania państw NATO służące zmianie dotychczasowego rozkładu obciążeń w reakcji na ewolucję sytuacji geostrategicznej po 2014 r., ukazując zróżnicowanie stopnia zaangażowania w te procesy poszczególnych sojuszników i następstwa podjętych kroków dla efektywności Sojuszu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Coelmont J., End-State Afghanistan, „Egmont Paper” marzec 2009, nr 29.
 
2.
Deni J., Burden Sharing and NATO’s 2 Percent Goal, 14.04.2015, http://carnegieeurope.eu/strat... (dostęp: 12.10.2017).
 
3.
Giegerich B., The Capabilities of the New Member States, [w:] Anton Bebler (red.), NATO at 60: The Post-Cold War Enlargement and the Alliance’s Future, Amsterdam 2010.
 
4.
Herszenhorn D., Palmieri T., NATO, no longer obsolete, braces for Hurricane Trump, 24.05.2017, www.politico.eu/article/nato-no-longer-obsolete-braces-for-hurricane-donald-trumpbrussels-summit/ (dostęp: 12.10.2017).
 
5.
Kozłowski G., Finanse NATO, Bellona, Warszawa, bdw.
 
6.
Lepgold J., NATO’s Post-Cold War Collective Action Problem, „International Security” 1998, t. 23, nr 1.
 
7.
Madej M., Interwencje międzynarodowe – wspólny wysiłek czy dyktat największego?, [w:] Stadtmuller E., Fijałkowski Ł. (red.), Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2015.
 
8.
Mattelaer A., Revisiting the principles of NATO Burden-Sharing, „Parameters” 2016, t. 46, nr 1.
 
9.
Mölling C., NATO’s two percent illusion, „SWP Comments” 2014, nr 36.
 
10.
Olson M., Zeckhauser R., An economic theory of alliances, „Review of Economics and Statistics” 1966, nr 3.
 
11.
Ringsmose J., NATO Burden-Sharing Redux: Continuity and Change after the Cold War, „Contemporary Security Policy” 2010, t. 31, nr 2.
 
12.
Sandler T., Hartley K., Economics of Alliances: The Lessons of Collective Action, „Journal of Economic Literature” 2001, t. 39, nr 3.
 
13.
Wasilewski K., Zakup systemu S-400 przez Turcję: perspektywy i konsekwencje, „Biuletyn PISM” nr 81 (1523) z 1.09.2017.
 
14.
Zyla B., Sharing the Burden? NATO and its Second-tier Powers, Toronto 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top