PL EN RU
Kwestia bezpieczeństwa w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 w kontekście polskich strategii rozwoju
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Data publikacji: 18-12-2019
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje zagadnienie ujęcia problemu bezpieczeństwa państwa w „Narodowym Programie Foresight Polska 2020” w dziesięć lat po jego zakończeniu. Program ten opracowano w pierwszej dekadzie XXI wieku w celu zaprojektowania scenariuszy działania i modernizacji państwa w kontekście naukowych prognoz rozwoju technologii i gospodarki do roku 2020. W projekcie wzięły udział tysiące ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Jednym z kluczowych zagadnień NPF było bezpieczeństwo. Tekst podejmuje zatem kolejno kwestie znaczenia bezpieczeństwa w NPF, planowania rozwoju w Polsce w kontekście NPF, zarysu metodyki foresight oraz efektów jej zastosowania w prognozowaniu zagrożeń bezpieczeństwa z perspektywy minionej dekady.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.
 
2.
Beaufre A., Wstęp do strategii, Warszawa 1963.
 
3.
Bendyk E., Polska 2020. Spojrzenie z przyszłości, http://www.nauka.gov.pl/g2/ory... (dostęp: 10.09.2017).
 
4.
Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa 1997.
 
5.
Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.
 
6.
Jasiński L.J., Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2011.
 
7.
Karpiński A., Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu, Warszawa 2002.
 
8.
Kleer J., Wierzbicki A. (red.), Narodowy Program Foresight Polska 2020. Dyskusja założeń scenariuszy, Warszawa 2009.
 
9.
Kleiber M., Mądra Polska, Warszawa 2015.
 
10.
Kowalewska A., Głuszyński J. (red.), Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020, Warszawa 2009.
 
11.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.
 
12.
Księżopolski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011.
 
13.
Księżopolski K., Pronińska K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Warszawa 2012.
 
14.
Kuhn T., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Warszawa 1985.
 
15.
Kuźniar R., Balcerowicz B. et al., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.
 
16.
Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.
 
17.
Leszczyński A., Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1953–1980, Warszawa 2013.
 
18.
Mickiewicz P., Bezpieczeństwo w długofalowej strategii rozwoju kraju i strategiach sektorowych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2012/2013.
 
19.
Naisbitt J., Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
 
20.
Nazarko J. et al., Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight. Ekspertyza, Białystok 2010.
 
21.
Pawłuszko T., Polityka a bezpieczeństwo – uwagi o relacjach między dwoma obszarami badań, [w:] Korzeniowski R., Schmidt P. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power, Olsztyn 2017.
 
22.
Płaczek J. (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Warszawa 2014.
 
23.
Popper K., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa 1999.
 
24.
Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne – wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa 2012.
 
25.
Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego: ekonomia, prawo, zarządzanie, Warszawa 2014.
 
26.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 
27.
Stańczyk J., Usytuowanie bezpieczeństwa pośród celów uczestników stosunków międzynarodowych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2012/2013.
 
28.
Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010.
 
29.
Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 1(86).
 
ISSN:1640-8888