PL EN RU
Krytyka modelu rządzenia Unii Europejskiej w kontekście kryzysu procesu integracji
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest problematyka rządzenia w UE. Funkcjonowanie tego typu organizacji o rozbudowanej bazie członkowskiej oraz rozległych kompetencjach wymaga wypracowania odpowiedniego modelu podejmowania decyzji. Przyjęte rozwiązania, oparte na mechanizmie multi-level governance, zapewniają wprawdzie efektywne działanie, ale wymagają korekt w odniesieniu do sytuacji kryzysowych. Korekty te powinny uwzględniać nie tylko bieżące potrzeby procesu integracji (np. skuteczne przeprowadzenie Brexitu czy zarządzanie kryzysem migracyjnym ludności z Afryki), ale również stanowić skuteczny modus operandi w odniesieniu do nowych wyzwań, jakie UE będzie podejmowała w przyszłości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (32)
1.
Barcz J., Nowy Traktat dla Unii Europejskiej?, „Państwo i Prawo” 2017, z. 1.
 
2.
Barcz J., W sprawie modelu przyszłej UE: integracja zróżnicowana czy integracja elastyczna?, „Państwo i Prawo” 2015, z. 5.
 
3.
Curyło B., Integracja w dezintegracji i dezintegracja w integracji: determinanty mechanizmów integracyjnych w Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2017 nr 4.
 
4.
Czapiewski T., Pojęcie analizy sieci politycznych wobec rozwoju Multi-level Governance, [w:] J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin– Warszawa 2013.
 
5.
Czaputowicz J., Globalna strategia UE – koniec Unii Europejskiej jako potęgi normatywnej?, „Przegląd Europejski” 2016, nr 4.
 
6.
Dumała H., Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012.
 
7.
Grodzki R., Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9.
 
8.
Grosse T. G., Metody zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Tendencje zmian pod wpływem kryzysu (2008–2010), „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2011, nr 4.
 
9.
Hassenteufel P., La liberalisation des systèmes de protection maladie européens. Convergence, europeinisation et adaptations nationales, „Politique européenne” 2000, nr 2.
 
10.
Jessop B., The Regulation Approach, Governance and Post-Fordism: Alternative Perspectives on Economic and Political Change?, „Economy and Society” 1995, nr 24.
 
11.
Jobert B. (red.), Le tournant néo-liberal en Europe, Paris 1994.
 
12.
Jørgensen K. E., The European Union and International Organisations, London 2009.
 
13.
Kirchner E., The Challenge of European Security Governance, „Journal of Common Market Studies” 2006, nr 44 (5).
 
14.
Kochler-Koch B., Catching-up with Change: The Transformation of Governance in the EU, „Journal of European Public Policy” 1996, nr 3.
 
15.
Kochler-Koch B., Rittberger B., The “Governance Turn“ in EU Studies, „Journal of Common Market Studies” 2006, nr 44.
 
16.
Kooiman J., Governing as Governance, London 2003.
 
17.
Kownacki T., Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 
18.
Krahmann E., Multilevel Networks in European Foreign Policy, Hampshire–Burlington 2003.
 
19.
Marks G., Exploring and Explaining Variation in EU Cohesion Policy, [w:] L. Hooghe (red.), Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-level Governance, Oxford 1996.
 
20.
Marks G., Hooghe L., Multi-Level Governance and European Integration, New York–Oxford 2001.
 
21.
Mayntz R., Scharpf F., L’institutionalisme centré sur les acteurs, „Politics” 2001, nr 14.
 
22.
Merrien F.-X., De la gouvernance des Etats-providence contemporains, „Revue international des sciences sociales” 1998, nr 155.
 
23.
Peters B. G., Pierre J., Multi-level Governance and Democracy: A Faustian Bargain?, [w:] I. Bache, M. Flinders (red.), Multi Level Governance, New York 2005.
 
24.
Pierre J. (red.), Debating Governance: Authority, Steering and Democracy, Oxford 2000.
 
25.
Pierre J., Peters B. G., Governance, Politics and the State, London 2000.
 
26.
Rhodes R. A. W., The new governance: Governing without government, „Political Studies” 1996, nr 44.
 
27.
Rhodes R. A. W., Understanding Governance: Ten Years On, „Organization Studies” 2007, nr 28.
 
28.
Richards D., Smith M., Governance and Public Policy in the United Kingdom, Oxford 2002.
 
29.
Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 
30.
Stephenson P., Twenty years of multi-level governance: Where does it come from? What is it? Where is it going?, „Journal of European Public Policy” 2013, nr 20 (6).
 
31.
Stocker G., Governance as Theory: Five Propositions, „International Social Science Journal” 1998, nr 155.
 
32.
Szymańska J., Kierunki debaty nad reformą instytucji UE nowej kadencji, „Biuletyn PISM” 2018, nr 47 (1620).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top