PL EN RU
Jak „obdzielić” politykę resztkami nowoczesności?
 
Więcej
Ukryj
1
profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 21-01-2020
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja tez zawartych w książce Przemysława Czaplińskiego „Resztki nowoczesności” w odniesieniu do sposobu funkcjonowania partii politycznych w Polsce i szerzej sfery polityczności. Prezentacja ta została podjęta ze względu na ważność poznawczą odkryć Czaplińskiego i jest próbą ulokowania tych rozważań w perspektywie transdyscyplinarnej.
 
REFERENCJE (4)
1.
Błoński J., Polak jaki jest każdy widzi, „Znak” 1971, nr 196.
 
2.
Czapliński P., Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Kraków 2011.
 
3.
Kłoskowska A., Posłowie, [w:] J. Chałasiński, Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, Warszawa 1997.
 
4.
Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994.
 
ISSN:1640-8888