PL EN RU
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I ANTYTERRORYSTYCZNE POLSKI. KRYTYCZNA ANALIZA NA PRZYKŁADZIE ZADAŃ I DZIAŁAŃ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
doktor nauk politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy jest bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo antyterrorystyczne Polski. Zagadnienia zostały przedstawione w kontekście kolizji dwóch domen – państwowej i prywatnej. Ponadto problematyka bezpieczeństwa została uzupełniona przez charakterystykę zadań i działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz syntetyczną ocenę zagrożenia terrorystycznego Polski. Główne części pracy dotyczą: (1) Domeny państwowej i domeny prywatnej, (2) „Terroryzmu” i „przestępstw o charakterze terrorystycznym”, (3) Zadań i działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (4) Oceny zagrożenia terrorystycznego Polski. W związku z koniecznością uszczegółowienia problemu badawczego w artykule postawiono następujące pytania badawcze: (1) W jakim zakresie powoływanie się na zagrożenie bezpieczeństwa wpływa na ograniczenie praw i wolności w Polsce (w ramach kolizji domeny państwowej i prywatnej)?, (2) W jakim zakresie zadania i działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wpływają na efektywność bezpieczeństwa antyterrorystycznego w Polsce?
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Başeren S.H., Terrorism with Its Differentiating Aspects, “Defence Against Terrorism Review” 2008, Vol. 1, No 1.
 
2.
Case of Al Nashiri v. Poland (Application No 28761/11), Judgment Strasbourg 24 July 2014.
 
3.
Case of Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland (Application No 7511/13), Judgment Strasbourg 24 July 2014.
 
4.
Çınar B., The Relationship Between Terrorism and Liberal Democratic States, “European Journal of Economic and Political Studies” 2010, Vol. 3, No 2.
 
5.
Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program (2012/2014), Senate Select Committee on Intelligence, http://graphics.wsj.com/CIA-re..., 1.07.2015.
 
6.
Hall R.E., A Note on September Eleventh: the Arabization of terrorism, “The Social Science Journal” 2003, Vol. 40.
 
7.
OMS Guidelines on Medical and Psychological Support to Detainee Rendition, Interrogation, and Detention, December 2004, Central Intelligence Agency, http://cryptome.org/2013/09/ci..., 01.07.2015.
 
8.
Report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism {SEC(2007) 1463} (2007), Brussels, 6.11.2007 COM(2007) 681 final.
 
9.
Rosicki R., Information Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists – de lege lata and de lege ferenda regulations, “Przegląd Strategiczny” 2014, No 7.
 
10.
Rosicki R., Panoptykon – władza, wiedza i informacja, „Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2013, No 4.
 
11.
Rosicki R., Surveillance and data retention in Poland, “Public Policy and Economic Development” 2014, No 2.
 
12.
Rosicki R., The protection of internal security and constitutional order as exemplified by the tasks and activity of the Internal Security Agency – a critical analysis of de lege lata and de lege ferenda regulations, “Przegląd Politologiczny” 2014, No 3.
 
13.
Schultz R., Conceptualizing political terrorism: A typology, “Journal of International Affairs” 1978, Vol. 32, No 1.
 
14.
Thornton T.P., Terror as a Weapon of Political Agitation, [in:] Eckstein H. (ed.), Internal War. Problems and Approaches, London 1964.
 
15.
Tortured Justice: Using Coerced Evidence to Prosecute Terrorist Suspects, Human Rights First 2008.
 
16.
Wejkszner A., The post-9/11 Al Qaida. The Vanguard of Islamic Terrorism at the Onset of the 21st Century, [in:] Wojciechowski S. (ed.), The modern terrorism and its forms, Poznań 2007.
 
ISSN:1640-8888