PL EN RU
Geografia pandemii. Zróżnicowanie i dynamika rozprzestrzeniania się COVID-19 w Polsce (marzec 2020–marzec 2022)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Data publikacji: 10-10-2022
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest wykazanie specyfiki rozprzestrzeniania się rejestrowanych zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce (pięć odnotowanych fal, marzec 2020–marzec 2022). Wykorzystano dane Ministerstwa Zdrowia (według gmin) oraz zespołu M. Rogalskiego (2022) według powiatów. Dane te zobrazowano na mapach i wykresach, doszukując się prawidłowości czasoprzestrzennych. Stwierdzono m.in. silniejsze występowanie zakażeń w północnej części kraju i w aglomeracjach, ale nie wykazano typowych w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych korelacji z gęstością zaludnienia, zatrudnieniem w przemyśle, czy dojazdami do pracy. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych badań autora, dotyczących tzw. pierwszej fali pandemii w Polsce, tj. przebiegu jej pierwszych 100 dni (Śleszyński 2020) i 6 miesięcy (Śleszyński 2021a), jak też zawiera niektóre rozszerzone w czasie wyniki ekspertyzy wykonanej dla Komitetu Nauk Demograficznych PAN (Śleszyński 2021b).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
Duszyński J., Afelt A., Ochab-Marcinek A., Owczuk R., Pyrć K., Rosińska M., Rychard A., Smiatacz T., Zrozumieć COVID-19. Opracowanie Zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020.
 
2.
Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Spatial and functional dimensions of the COVID-19 epidemic in Poland, «Eurasian Geography and Economics» 2021, vol. 61 (4–5).
 
3.
Panum P.L., Measels in the Faroe Islands, «Virchows Archiv für Pathologie und Medizin» 1846, vol. 1.
 
4.
Parysek J.J., Mierzejewska L., Spatio-temporal analysis of the development of the COVID-19 epidemic (pandemic) in Poland: First phase of development, «Geographia Polonica» 2021, vol. 94 (3).
 
5.
Rogalski M., Internetowa baza danych o zakażeniach COVID według województw i powiatów, aktualizowana codziennie, https://docs.google.com/spread... (7.05.2022).
 
6.
Sattenspiel L., Lloyd A., The Geographic Spread of Infectious Diseases: Models and Applications, New York 2009.
 
7.
Stach A., Temporal variation of spatial autocorrelation of COVID-19 cases identified in Poland during the year from the beginning of the pandemic, «Geographia Polonica» 2021, vol. 94 (3).
 
8.
Śleszyński P., Osadnicze i demograficzno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa powszechnego Polski, [w:] M. Zalewski (red.), Analizy strategiczne Florian 2050, t. 1, Warszawa 2019.
 
9.
Śleszyński P., Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii, «Czasopismo Geograficzne» 2020, vol. 91 (1–2).
 
10.
Śleszyński P., Stages of spatial dispersion of the COVID-19 epidemic in Poland in the first six months (4 March–20 September, 2020), «Geographia Polonica» 2021, vol. 94 (3).
 
11.
Śleszyński P., Struktura przestrzenna i dynamika w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce (marzec 2020–czerwiec 2021), ekspertyza wykonana dla Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Warszawa 2021, maszynopis.
 
12.
Śleszyński P., Komornicki T., Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego, «Przegląd Geograficzny» 2016, vol. 88 (4).
 
13.
Śleszyński P., Nowak M., Blaszke M., Spatial policy in cities during the Covid-19 pandemic in Poland, «TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment» 2020, vol. 3.
 
ISSN:1640-8888