PL EN RU
Etos obywatelski i etos patriotyczny w retoryce kampanii prezydenckiej 2010 r.
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcie etosu odnoszone zazwyczaj do społeczeństwa, rozumiane jest jako konfiguracja, system, czy układ dominujących w danej kulturze wartości i idei decydujących o tożsamości i trwaniu różnych grup i kręgów socjokulturowych. Etos jako kategoria opisowa jest wykorzystywany dla analiz zjawisk na różnych poziomach życia jednostki i społeczeństwa, a szczególnie ważny jest dla opisu życia publicznego. Obecność w życiu publicznym wartości generujących i podtrzymujących trwanie instytucji demokratycznych państwa jest szczególnie ważne w młodych demokracjach, do których należy również Polska. Dlatego też jako główny cel artykułu autorka postawiła analizę prezydenckiej kampanii wyborczej 2010 z perspektywy roli misji, rozumianej jako nośnika wartości. Autorka będąc badaczem historii Polski przyjęła, iż w polskiej kulturze winny być obecne zarówno wartości etosu patriotycznego, jak i etosu obywatelskiego – poszukiwała ich wyrazu w publikacjach dwóch ogólnopolskich, wysokonakładowych dzienników „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej” relacjonujących kampanię wyborczą.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top