PL EN RU
USTANAWIANIE I ZACHOWYWANIE PLURALIZMU POLITYCZNEGO W PAŃSTWACH POSTKOMUNISTYCZNYCH (WĘGRY, POLSKA, FEDERACJA ROSYJSKA)
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
doktorant Szechenyi István University, Győr, Węgry
 
 
Data publikacji: 28-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor artykułu bada regulacje konstytucyjne dotyczące swobody tworzenia i działalności partii politycznych w trzech państwach postkomunistycznych: Polsce, Federacji Rosyjskiej i Węgrzech. W konstytucjach państw Europy Środkowej i Wschodniej zajmują one szczególną pozycję. Tworzy je prawodawca mając w pamięci doświadczenie istnienia antydemokratycznej i totalitarnej partii komunistycznej w każdym z tych państw. Z tego też tytułu są one rozbudowane, a zarazem obudowane systemem gwarancji, które mają zapewnić, że pluralizm partii politycznych nie jest atrapą konstytucją, ale realnym wyznacznikiem woli ustrojodawcy.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top