PL EN RU
Edmund Burke – ostatni syn Rewolucji Chwalebnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny w Katedrze Doktryn Polityczno- Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor wykazuje, że w swych Rozważaniach i Odwołaniu Edmund Burke argumentuje przeciwko prezentowanej przez Nowych Wigów interpretacji Chwalebnej Rewolucji. Zamiast niej przedstawia jej obronę sformułowaną przez Starych Wigów. Zgodnie z nią Anglicy nie stworzyli nowego ustroju, lecz raczej przywrócili stary, zniekształcony pod rządami Stuartów. W ten sposób Rewolucja dokonana została wyłącznie po to, by zachować stare prawa i wolności zawarte w starożytnej konstytucji. Faktycznie Burke odrzucił pomysły abstrakcyjnej, metafizycznej wolności i bronił pojęcia wolności zakorzenionej głęboko w dziedzictwie narodowym zawierającym instytucję starożytnej konstytucji i tradycję common law. Autor wskazuje, że dla Burke’a narodowe instytucje, zwyczaje, wartości i wolności były efektem długiego politycznego doświadczenia i społecznych praktyk. Zatem Burke używa tego argumentu, by obronić starożytne wolności Anglików tak, jak rozumieli je Starzy Wigowie i zniweczyć racjonalistyczne spekulacje o wolności autorstwa Nowych Wigów. Ostatecznie Autor twierdzi, że broniąc Rewolucji Chwalebnej w ten sposób Burke stawia się w pozycji ostatniego Starego Wiga.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Burke E., An Appeal from the New to the Old Whigs, in concequence of some late discussion in Parliament, London 1791.
 
2.
Burke E., Rozważania o rewolucji we Francji, przekł. D. Lachowska, Kraków 1994.
 
3.
Dreyer F., The Genesis of Burke’s Reflections, „The Journal of Modern History” 1978, vol. 50, nr 3.
 
4.
Hill B.W., Fox and Burke. The Whig Party and the Question of Principles, 1784–1789, „The English Historical Review” 1974, vol. 89, nr 350.
 
5.
Pieliński K., Konserwatyzm jako oswajanie chaosu świata empirycznego (Przypadek Edmunda Burke’a), Warszawa 1993.
 
6.
Pocock J.G.A., Burke and the Ancient Constitution. A Problem in the History of Ideas, „The Historical Journal” 1960, vol. 3, nr 2.
 
7.
Skinner Q., History and Ideology in the English Revolution, „The Historical Journal” 1965, vol. 8, nr 2.
 
8.
Stanlis P.J., Edmund Burke and the Natural Law, New Brunswick 2003.
 
9.
Stanlis P.J., Edmund Burke. The Enlightenment and Revolution, New Brunswick 1991.
 
10.
The Works and Correspondence of Edmund Burke, F. & J. Rivington, London 1852, vol. I-VI.
 
11.
The Works of Edmund Burke, C.C. Little & J. Brown, Boston 1839, vol. III.
 
12.
The Works of Honourable Edmund Burke (1841), vol. II.
 
13.
The Works of the Right Honourable Edmund Burke in Twelve Volumes, John C. Nimmo, London 1887, vol. III.
 
14.
Tulejski T., Konserwatyzm bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i prawa, Warszawa 2009.
 
15.
Ward L., The Politics of Liberty in England and Revolutionary America, Cambridge 2004.
 
16.
Zook M.S., Radical Whigs and Conspiratorial Politics in Late Stuart England, University Park 1999.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top