PL EN RU
Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej internautów w Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje zagadnie dynamiki kultury politycznej w Polsce w środowisku internautów. Dokonano w nim porównania wybranych aspektów kultury politycznej ujawniających się w trakcie kampanii wyborów parlamentarnych w odniesieniu do obserwacji poczynionych rok wcześniej w toku wyborów prezydenckich w Polsce. Celem było określenie podobieństw i różnic w poglądach, ocenach i zachowaniach polskich internautów. Wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, że polscy internauci są grupą aktywniejszą nie tylko w różnych dziedzinach życia codziennego, ale bardziej niż ogół obywateli interesują się polityką. Poziom tego zainteresowania często się zmienia, można powiedzieć, że się waha. Artykuł kończy konkluzja, że rozwój wykorzystania Internetu w sferze polityki i rozwój kultury politycznej internautów będzie przebiegał, przynajmniej na razie, według scenariusza zwanego technorealizmem. Oznacza to, że osoby aktywne w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w sferze polityki, a zarazem korzystające z Internetu, będą miały większe i lepsze możliwości zarówno zdobywania, jak i tworzenia informacji oraz uczestniczenia w polityce. Osoby mało aktywne z tych możliwości nie będą chciały korzystać.
ISSN:1640-8888