PL EN RU
Demokracja deliberatywna a władza. Iluzje współdecydowania
 
 
Więcej
Ukryj
1
pracownik Instytutu Nauk Politycznych UW
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest krytycznej analizie demokracji deliberatywnej. Podstawowe pytanie postawione w tekście dotyczy tego: czy deliberacja może stać się prawdziwym lekarstwem na kryzys demokracji przedstawicielskiej i jej rosnące problemy z legitymizacją władzy? Ściśle zdefiniowana deliberacja może stać się własną karykaturą i paradoksalnie prowadzić do niedemokratycznych efektów: wykluczenia i dominacji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
Benhabib S., Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy, [w:] Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political, Princeton Univeristy Press, Princeton–New Jersey 1996.
 
2.
Cohen J., Deliberation and Democracy Legitimacy, [w:] A. Hamlin, P. Pettit, B. Blackwell (red.), The Good Polity. Normative Analysis of the State, Oxford 1989.
 
3.
Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1 i 2, Warszawa 1999, 2000.
 
4.
Hall Ch., Recognizing the Passion in Deliberation: Toward a More Democratic Theory of Deliberative Democracy, „Hypatia” 2007, vol. 22, nr 4.
 
5.
Held D., Modele demokracji, Kraków 2010.
 
6.
Johnson J., Arguing for Deliberation: Some Skeptical Considerations, [w:] J. Elster (red.), Deliberative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 
7.
Manin B., On Legitimacy and Political Deliberation, „Political Theory” Aug. 1987, vol. 15, nr 3.
 
8.
Markowski R., Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę, Warszawa 2014, www.instytutobywatelski.pl.
 
9.
Parkinson J., Deliberating in the Real World. Problems of Legitimacy in Deliberative Democracy, Oxford Univeristy Press, New York 2006.
 
10.
Przeworski A., Deliberation and Ideological Domination, [w:] J. Elster (red.), Deliberative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 
11.
Żyro T. (red.), Reprezentacja polityczna, Warszawa 2013.
 
12.
Saward M., Democratic legitimacy and deliberative theory, [w:] M. Saward (red.), Democratic Innovation. Deliberation, representation and association, Routledge London 2000.
 
13.
Schumpter J., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Warszawa 1995.
 
14.
Szachaj A., E pluribus unum. Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2010.
 
15.
Walzer M., Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Warszawa 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top