PL EN RU
INTERNAL SECURITY IN THE WORLD OF NETWORKS
 
Подробнее
Скрыть детали
1
prof. nadz. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 
 
Дата публикации: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
According to the classic approach the state security was divided into two different categories: national security and internal security. The changes has been occurred in the security environment during last 25 years make this border line much more fuzzy. The Author indicates the social networks as a main factor of this change and states that the state security has to be seen as an integral phenomenon and it is eo ipso the challenge to the theory and practice as well.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (24)
1.
Aleksandrowicz T., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
2.
Aleksandrowicz T., Nowy paradygmat bezpieczeństwa na progu XXI wieku in statu nascendi, [w:] Zaremba A., Zapała B. (red.), Wymiary bezpieczeństwa europejskiego na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, Toruń 2010.
 
3.
Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
4.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 
5.
Aleksandrowicz T., Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2002.
 
6.
Anioł W., Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002.
 
7.
Balcerowicz B., Procesy międzynarodowe. Trendy, megatrendy, [w:] Kuźniar R., Balcerowicz B., Bieńczyk – Missala A., Grzebyk P., Madej M., Pronińska K., Sułek M., Tabor M., Wojciuk A., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.
 
8.
Barabasi L., Linked. How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life, New York 2009.
 
9.
Buzan B., Security, the State, the New World Order and Beyond, [w:] Lipschutz R.D. (red.), On Security, New York 1995.
 
10.
Castells M., Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009.
 
11.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2006.
 
12.
EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, SOCTA 2013, European Police Office, 2013.
 
13.
International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openess in a Networked World, May 2011, http://www.hsdl.org/?view&did=..., dostęp 15.03.2012.
 
14.
Krasner S.D., Compromising Westphalia, „International Security” 1995/1996, vol. 20, nr 3.
 
15.
Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. (red.), Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie, Warszawa 2011.
 
16.
Luter G.P., Hine V., People, Power, Change: Movements of Social Transformation, New York 1970.
 
17.
National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace. Enhancing Online Choice, Efficiency, Security, and Privacy, April 2011, http://www.hsdl.org/?view&did=..., 15.03.2012.
 
18.
Rosenau J., Global Changes and Theoretical Challenges: Towards a Postinternational Politics for the 1990s, [w:] Global Changes and Theoretical Challenges. Approaches to World Politics for the 1990s, New York 1989.
 
19.
Rosenau J., Patterned Chaos in Global Life: Structure and Process in the Two Worlds of World Politics, „International Political Science Review” 1988, vol. 9.
 
20.
Rydlewski G., Rządzenie w świecie megazmian, Warszawa 2009.
 
21.
Staniszkis J., Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, Warszawa 2009.
 
22.
Stiglitz J.E., Globalizacja, Warszawa 2004.
 
23.
Sulowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji, [w:] Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
24.
The National Strategy to Secure Cyberspace, February 2003, http://www.hsdl.org/?view&did=..., 15.03.2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top