PL EN RU
Badanie wyborcze realizowane w dniu wyborów prezydenckich w 2010 roku jako przykład badania realizowanego w miejscu publicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ramach artykułu Autor przedstawia wady i zalety rozwiązań badawczych zastosowanych w czasie wyborów prezydenckich w 2010 roku. Decyzja o wyborze akurat tych wyborów jako przykładu podyktowana była, z jednej strony faktem, że badanie w dniu wyborów realizowały trzy firmy, a z drugiej – że zastosowano różne techniki badawcze. Ponadto, przeprowadzone badania są dobrze udokumentowane, zarówno w publicystyce, jak i raporcie zespołu profesora Domańskiego oraz przez samego Autora, który analizował ten problem pod kątem doboru odpowiedniej techniki badawczej już wcześniej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
Blalock H.M., Statystyka dla socjologów, Warszawa 1977.
 
2.
Domański H. (przewodniczący komisji), Ocena metodologii i rezultatów badań poprzedzających pierwszą i drugą turę wyborów prezydenckich w 2010 roku, Warszawa 2010.
 
3.
Hilmer R., Exit Polls – A Lot More than Just a Tool for Election Forecasts, [w:] Carballo M., Hjelmar U. (red.), Public Opinion Polling in a Globalized World, Berlin 2008.
 
4.
Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa 2004.
 
5.
Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa 2005.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top