PL EN RU
THE INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCE, UNIVERSITY OF WARSAW: COURSES TAUGHT IN FOREIGN LANGUAGES
 
 
Więcej
Ukryj
1
аналитик в Польском институте международных дел (PISM)
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2013;30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Since 2009 the Institute of Political Science, University of Warsaw, has organized second degree (Master’s) studies in political science taught in English. This is an example of the Institute’s growing international teaching potential. The paper aims at profiling this original venture and pin-pointing the vast opportunities it offers in teaching Polish and foreign political scientists. It also highlights the benefits this study programme brings to the international stature of the University of Warsaw in terms of, both, teaching and scholarship.
 
REFERENCJE (1)
1.
Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 окончательная версия, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf..., 16.02.2013.
 
ISSN:1640-8888