PL EN RU
Организация и деятельность Правительства Украины: особенности на современном этапе
 
Подробнее
Скрыть детали
1
доктор юридических наук, доцент кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина
 
 
Дата публикации: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
В статье анализируются теоретические и практические проблемы организации и деятельности Правительства в Украине на современном этапе, в частности: характеризуются правовые и политические факторы, влияющие на формирование и функционирование Кабинета Министров Украины; обозначается место Правительства Украины в механизме государственной власти; анализируются тенденции правового регулирования и деятельности правительств в зарубежных государствах и их отражение в политической жизни современной Украины.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (15)
1.
В. Авер’янов, Дуалізм виконавчої влади у світлі конституційного вдосконалення форми державного правління в Україні, «Вісник Конституційного Суду України» 2010, № 3.
 
2.
М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина (ред.), Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов, Москва 2005.
 
3.
М. Вервієр, Щобільше жінок на вищих щаблях влади, то менше в суспільстві корупції, http://iwp.org.ua/ukr/public/5....
 
4.
О. Даниляк, Порівняльний аналіз механізмів стримувань і противаг між Президентом, парламентом та Урядом України у владних моделях 1996 та 2004 років, «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України», Київ 2011, № 2.
 
5.
І.І. Дахова, Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект, Харків 2006.
 
6.
С. Джованні, Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів, Київ 2001.
 
7.
В.В. Желтов, Сравнительная политология, Москва 2008.
 
8.
Я.М. Журба, Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду, «Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки», Київ 2011, Вип. 53.
 
9.
О.Д. Крупчан, Організація виконавчої влади, Київ 2001.
 
10.
Я.В. Митровка, Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці, Київ 2007.
 
11.
Р.М. Павленко, Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід, Київ 2002.
 
12.
А.С. Романюк, Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи, Львів 2007.
 
13.
О.В. Совгиря, Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку, Київ 2012.
 
14.
О.І. Сушинський, Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти, Львів 2002.
 
15.
В.Л. Федоренко, Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України, Київ 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top