PL EN RU
Участие поляков в общественно-политической жизни – структура и тенденции
 
Подробнее
Скрыть детали
1
доктор гуманитарных наук в области политологии, адъюнкт в Секторе социологии и психологии политики Института политических наук Варшавского университета.
 
 
Дата публикации: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2013;30
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Анализ структуры и тенденций польского политического участия осуществлен в четырех измерениях, имеющих ключевое значение для функционирования демократической системы: традиционного политического участия, состоящего из участия на выборах и гражданского участия, а также нетрадиционного участия в политической и общественной жизни – без применения силы (протесты, бойкоты, манифестации, хэппенинги) и с ее применением. В исследовании учтены основополагающие факторы существования демократии – аспект консолидации и легитимности политической системы, а также историческая перспектива.
 
ЛИТЕРАТУРА (22)
1.
J. Bartkowski, Tradycje partycypacji w Polsce, [в:] A. Olech (ред.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa 2011.
 
2.
J.A. Booth, M.A. Seligson, Political Legitimacy and Participation in Costa Rica: Evidence in Arena Shopping, „Political Science Quarterly” 2005, № 58 (4).
 
3.
M. Borowicz, Analiza negatywnej reklamy wyborczej na przykładzie kampanii PO przeciwko PiS w 2007 roku, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska” 2008, XVI (1).
 
4.
H.E. Brady, Political Participation, [в:] J. P. Robinson, P. R. Shaver, L. S. Wrightsman (ред.), Measures of Social Psychological Attitudes, т. 2, San Diego 1999.
 
5.
M.J. Crozier, S.P. Huntington, J. Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York 1975.
 
6.
M. Cześnik, P. Grzelak, M. Kotnarowski, Niestabilność uczestnictwa wyborczego w Polsce, [в:] M. Cześnik, Niestabilność wyborcza w Polsce, Warszawa 2010.
 
7.
R.A. Dahl, On Political Equality, New Haven 2006.
 
8.
R.A. Dahl, A Preface To Democratic Theory, Chicago 1956.
 
9.
M. Duverger, The Idea of Politics, London 1966.
 
10.
P. Gliński, Trzeci sektor w Polsce. Dylematy aktywności, [в:] M. Nowak, M. Nowosielski (ред.), Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
 
11.
S.P. Huntington, J.M. Nelson, No Easy Choice. Political Participation in Developing Countries, Cambridge 1976.
 
12.
D. Mider, Cyberentuzjaści, cybermaruderzy czy cybermalkontenci? Badanie postaw polskich internautów wobec zastosowań Internetu w polityce, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.
 
13.
D. Mider, Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
 
14.
K. Newton, Social and Political Trust in Established Democracies, [в:] P. Norris (ред.), Critical Citizens: Global Support For Democratic Government, Oxford 1999.
 
15.
P. Norris, Conclusions: The Growth of Critical Citizens and its Consequences, [в:] P. Norris (ред.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Government, Oxford 1999.
 
16.
P. Norris, Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism, Cambridge 2002.
 
17.
M. Nowak, M. Nowosielski, Pytanie o społeczny bezruch, [в:] M. Nowak, M. Nowosielski (ред.), Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
 
18.
P.A. Sorokin, C.C. Zimmerman, Principles of rural-urban sociology, New York 1929.
 
19.
R. Stivers, The Culture of Cynicism, Oxford 1994.
 
20.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 
21.
S. Trzeciak, Kampania wyborcza. Strategia sukcesu, Poznań 2005.
 
22.
M. Żmigrodzki, Ł. Wojciechowski, Polityczna reklama negatywna w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI” 2011, № 1 (1).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top