MIKHAIL SAVCHIN, Current trends in constitutionalism in the context of globalization and legal pluralism
 
Więcej
Ukryj
1
выпускница Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки, Украина
Data publikacji: 15-06-2020
 
Studia Politologiczne 2020;56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
The author of the book examines the problems of trends in the development of modern constitutionalism and their impact on the national constitutional tradition of Ukraine.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888